Slovník pojmov

 1. Eazi-Apps – platforma pre tvorbu mobilných aplikácií pre malé a stredné podniky.
 2. Mobilná aplikácia – program, ktorý je navrhnutý špeciálne pre mobilné zariadenia.
 3. Customer care – činnosti zamerané na zlepšovanie zákazníckych skúseností a riešenie ich problémov.
 4. Chatovanie – funkcia aplikácie, ktorá umožňuje zákazníkom komunikovať s podporou prostredníctvom textových správ.
 5. Call center – miesto, kde sú zákaznícke problémy riešené prostredníctvom hlasových hovorov.
 6. CRM – Customer Relationship Management, softvér určený na zlepšovanie vzťahov s klientami.
 7. Feedback – spätná väzba od zákazníkov o ich skúsenostiach s aplikáciou.
 8. Push notifikácie – upozornenia, ktoré sa zobrazujú na obrazovke mobilného zariadenia a informujú používateľa o nových udalostiach.
 9. Self-service – funkcia aplikácie, ktorá umožňuje zákazníkom riešiť svoje problémy samostatne bez kontaktovania podpory.
 10. Social media – platformy, ktoré umožňujú zákazníkom zdieľať svoje skúsenosti a komunikovať s podporou.
 11. Zendesk – softvér na správu zákazníckych problémov, ktorý zjednodušuje riešenie problémov prostredníctvom rôznych kanálov komunikácie.
 12. Mobilné platby – funkcia, ktorá umožňuje zákazníkom uskutočňovať platby priamo z aplikácie.
 13. Analytics – nástroje na monitorovanie používania aplikácie a správu dát.
 14. Email marketing – využitie e-mailov na komunikáciu s potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi.
 15. In-app nákupy – funkcia aplikácie, ktorá umožňuje zákazníkom nakupovať ďalšie funkcie alebo obsah priamo z aplikácie.
 16. Rating a hodnotenie – spätná väzba od zákazníkov o kvalite produktu alebo služby.
 17. QR kódy – kódy, ktoré umožňujú rýchle a jednoduché prepojenie na webové stránky alebo zdieľanie informácií.
 18. User experience – skúsenosti používateľa pri používaní aplikácie.
 19. Gamification – používanie herných prvokov v aplikácii, napríklad ocenenia za dosiahnutie určitého cieľa.
 20. Geolokácia – funkcia, ktorá umožňuje aplikácii získať informácie o polohe používateľa.
 21. Interaktívne prvky – prvky aplikácie, ktoré umožňujú zákazníkom interakciu s obsahom.
 22. Mobilné notifikácie – upozornenia na mobilnom zariadení o nových správach alebo akciách.
 23. Online podpora – funkcia aplikácie, ktorá umožňuje zákazníkom kontaktovať podporu cez internetové kanály, ako je chat alebo e-mail.
 24. Personalizácia – prispôsobenie obsahu aplikácie na základe preferencií používateľa.
 25. Push notifikácie – upozornenia, ktoré sa zobrazujú na obrazovke mobilného zariadenia a informujú používateľa o nových udalostiach.
 26. Reklamácia – proces riešenia problémov zákazníkov s produktom alebo službou.
 27. Selfie fotky – použitie selfie fotiek na overenie identity používateľa.
 28. Sociálne zdieľanie – funkcia aplikácie, ktorá umožňuje zákazníkom zdieľať obsah na sociálnych médiách.
 29. Sledovanie objednávok – funkcia, ktorá umožňuje zákazníkom sledovať stav svojej objednávky.
 30. Správa reklamácií – proces riešenia problémov zákazníkov s produktom alebo službou.
 31. Súťaže – akcie, ktoré podporujú interakciu používateľov a súťaženie o ceny.
 32. Šablóny správ – predpísané odpovede na časté otázky zákazníkov
 33. Telefonická podpora – funkcia, ktorá umožňuje zákazníkom kontaktovať podporu prostredníctvom telefonu.
 34. Testovanie – proces overovania funkčnosti aplikácie pred uvedením do prevádzky.
 35. UI/UX – User Interface/User Experience, návrh používateľského rozhrania a skúseností.
 36. Vyhľadávanie – funkcia aplikácie, ktorá umožňuje zákazníkom vyhľadávať obsah v aplikácii alebo na webe.
 37. Výmena bodov – program odmen, ktorý umožňuje zákazníkom získavať body a vymieňať ich za odmeny alebo zľavy.
 38. Zabezpečenie – opatrenia na ochranu dát a zabezpečenie aplikácie pred neoprávneným prístupom.
 39. Zákaznícka spätná väzba – informácie o zákazníckych skúsenostiach s produktom alebo službou.
 40. Zákaznícke údaje – osobné informácie o zákazníkoch, ktoré sú zhromažďované aplikáciou.
 41. Zdieľanie polohy – funkcia, ktorá umožňuje zákazníkom zdieľať svoju polohu s aplikáciou.
 42. Zľavové kupóny – kupóny, ktoré umožňujú zákazníkom získať zľavy na produkty alebo služby.
 43. Zobrazenie histórie objednávok – funkcia, ktorá umožňuje zákazníkom zobraziť históriu svojich objednávok.
 44. Zoznamy želaní – funkcia aplikácie, ktorá umožňuje zákazníkom vytvárať a spravovať zoznamy želaní.
 45. Akcie – marketingové akcie, ktoré majú za cieľ zvýšiť predaj a zlepšiť zákaznícke skúsenosti.
 46. API – Application Programming Interface, súbor definícií, ktoré umožňujú integráciu aplikácie s inými systémami.
 47. CRM integrácia – integrácia aplikácie s existujúcimi CRM systémami pre zlepšenie zákazníckych skúseností.
 48. Dátová analýza – proces spracovania a analýzy dát, ktoré pomáhajú pochopiť zákaznícke správanie.
 49. Dostupnosť – schopnosť aplikácie fungovať na rôznych zariadeniach a operačných systémoch.
 50. Formuláre – funkcia aplikácie, ktorá umožňuje zákazníkom vyplniť formuláre a poslať ich prostredníctv
 51. GDPR – General Data Protection Regulation, zákon o ochrane osobných údajov v Európskej únii.
 52. GPS – Global Positioning System, technológia na určenie polohy zariadenia.
 53. Integrácia platobných brán – integrácia aplikácie s platobnými bránami pre pohodlné a bezpečné platby.
 54. Interná komunikácia – funkcia, ktorá umožňuje internú komunikáciu v rámci tímu alebo firmy.
 55. Kontaktné údaje – informácie o kontaktoch na firmu alebo podporu, ktoré sú dostupné v aplikácii.
 56. Lokalizácia – proces prekladu a prispôsobenia aplikácie pre rôzne krajiny a jazyky.
 57. Mobile-first dizajn – dizajnový prístup, ktorý sa zameriava na návrh aplikácie pre mobilné zariadenia ako prvú prioritu.
 58. Multimediálne obsahy – funkcie aplikácie, ktoré umožňujú zákazníkom zdieľať, prehrávať a vytvárať multimediálne obsahy, ako sú videá, obrázky a zvuky.
 59. Notifikácie – upozornenia pre zákazníkov o novinkách v aplikácii alebo v súvislosti s ich objednávkou.
 60. Personalizácia – funkcie aplikácie, ktoré umožňujú personalizovať obsah a ponuku pre každého zákazníka individuálne.
 61. Platobné možnosti – rôzne platobné možnosti, ktoré umožňujú zákazníkom pohodlné a bezpečné platenie za produkty alebo služby.
 62. Pozície v hľadačoch – pozícia aplikácie v hľadačoch ako Google, ktorá ovplyvňuje jej viditeľnosť pre zákazníkov.
 63. Recenzie – zákaznícke recenzie a hodnotenia produktov a služieb, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní o kúpe.
 64. Reklama – možnosti pre zobrazenie reklamy v aplikácii, ktoré môžu pomôcť zvýšiť predaj.
 65. Retenčná stratégia – stratégia zameraná na získanie a udržanie zákazníkov v aplikácii na dlhšiu dobu.
 66. SEO – Search Engine Optimization, optimalizácia obsahu a návrhu aplikácie pre vyššie pozície v hľadačoch.
 67. Sociálne siete – možnosti pre zdieľanie obsahu aplikácie na sociálnych sieťach pre zvýšenie viditeľnosti a marketingový dosah.
 68. Správa objednávok – funkcia, ktorá umožňuje zákazníkom sledovať a spravovať svoje objednávky v aplikácii.
 69. Statistiky – informácie o návštevnosti aplikácie, počte stiahnutí a iných dôležitých štatistikách pre hodnotenie úspešnosti aplikácie.
 70. Testovanie používateľského rozhrania – testovanie používateľského rozhrania pre zabezpečenie pohodlného a intuitívneho používania aplikácie.
 71. Užívateľská podpora – možnosti pre zákazníkov kontaktovať podporu v prípade problémov s aplikáciou.
 72. Užívateľské hodnotenie – hodnotenie používateľov aplikácie, ktoré pomáha pri vylepšovaní jej funkčnosti a používateľského zážitku.
 73. Verifikácia účtu – proces overovania a potvrdzovania účtu zákazníka v aplikácii.
 74. Virtuálna realita – funkcie aplikácie, ktoré umožňujú zákazníkom prežívať virtuálne zážitky a nakupovať v 3D priestore.
 75. Vývoj aplikácie – proces tvorby a vývoja aplikácie pre mobilné zariadenia.
 76. Webináre – online prezentácie a workshopy pre zákazníkov, ktoré pomáhajú pri lepšom pochopení funkcií a používania aplikácie.
 77. Zabezpečenie – opatrenia pre zabezpečenie dát a osobných údajov zákazníkov v aplikácii.
 78. Zákaznícka analýza – získavanie a analýza dát o zákazníkoch pre lepšie porozumenie ich potrieb a preferencií.
 79. Zákaznícka spätná väzba – získavanie spätných väzieb od zákazníkov o používaní aplikácie a ich potrebách.
 80. Zdieľanie – funkcie, ktoré umožňujú zákazníkom zdieľať svoje zážitky a objednávky v aplikácii na sociálnych sieťach a s priateľmi.