Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná úprava: 23.1.2024

3D Corporation s.r.o. („my“, „spoločnosť“, alebo „naše“) spravuje web-stránku https://www.eazi-apps.sk („služba“).

Táto stránka vás informuje o zásadách o ochrane osobných údajov a ich zbieraní, používaní a nakladaním s osobnými údajmi, keď používate našu službu, a taktiež Vás informuje o možnostiach, na ktoré máte právo.

Používame vaše dáta aby sme zlepšili našu službu. Používaním našej služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súvislosti s touto ochranou osobných údajov. Pokiaľ nieje v týchto zásadách ochrany osobných údajov definované inak, ochrana osobných údajov má rovnaké znenie ako v našich podmienkach používania. 

DEFINÍCIE

UŽIVATEĽSKÉ DÁTA

Uživateľské dáta sú dáta o jednotlivcovi, ktorý dokáže byť na základe týchto dát identifikovaný (alebo z týchto a iných informácii, ktoré máme k dispozícii alebo pravdepodobne prijmeme od užívateľa).

DÁTA POUŽÍVANIA

Dáta používania sú zbierané automaticky. Sú generované používaním služby alebo z infraštruktúry služby samotnej (príklad: čas, ktorý strávite na stránke).

COOKIES

Cookies sú malé části dát uložené v zariadení užívateľa.

SPRÁVCA DÁT

Správca dát je osoba, ktorá (buď sama alebo často v spolupráci s inými osobami) určuje účel a spôsob, akým budú dáta spracované.

Pre účel týchto zásad o ochrane osobných údajov sme správcami vašich dát my.

SPROSTREDKOVATEĽ DÁT (ALEBO POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB)

Sprostredkovateľ dát (alebo poskytovateľ služieb) predstavuje akúkoľvek osobu (inú než zamestnanca správcu dát), ktorá spracováva údaje v mene správcu dát.

Môžeme používať služby rôznych poskytovateľov služieb v záujme spracovávať vaše dáta efektívnejšie.

DOTKNUTÁ OSOBA

Dotknutá osoba je akýkoľvek žijúci jednotlivec, ktorý je predmetom užívateľských dát.

UŽÍVATEĽ

Užívateľ je jednotlivec, ktorý používa našu službu. Užívateľ patrí k dotknutej osobe, ktorá je predmetom užívateľských dát.

ZBIERANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

Zbierame niekoľko rôznych typov informácií na rôzne využitie aby sme vylepšili našu službu a prispôsobili ju vám.

TYPY ZBIERANÝCH DÁT

UŽÍVATEĽSKÉ DÁTA

Počas používania našej služby od vás môžeme požadovať niekoľko osobných údajov, vďaka ktorým sa identifikujete a môžu byť použité taktiež na kontaktovanie vašej osoby. Požadované dáta môžu byť tohto typu (nie sú limitované na tieto typy):

 

Môžeme používať vaše užívateľské dáta, aby sme vás kontaktovali a zaslali vám letáky, marketingové materiály a iné informácie, ktoré vás môžu zaujímať. Môžete zrušiť odber akéhokoľvek, alebo všetkého nami zdieľaného materiálu klikom na link, ktorý vás navedie na zrušenie odberu, alebo nasledovaním postupu, ktorý je v každom e-maili, ktorý posielame.

DÁTA POUŽÍVANIA

Môžeme tiež zbierať informácie o tom, ako je služba využívaná. Tieto dáta používania môžu obsahovať informácie ako vašu IP adresu, typ prehliadača, verziu prehliadača, stránky, ktoré v našej službe navštevujete, dátum a čas vašeho používania stránky, čas strávený na týchto stránkach, unikátne identifikátory a iné diagnostické dáta.

SLEDOVANIE A DÁTA COOKIES

Používame cookies a iné podobné sledovacie technológie, aby sme sledovali aktivitu v našej službe a udržovali jej určité informácie.

Cookies sú súbory s malým obsahom dát, ktoré môžu obsahovať anonymný alebo unikátny identifikátor. Cookies sú posielané do vašeho prehliadača z webovej stránky a sú uložené vo vašom zariadení. Tiež používané sledovacie technológie sú „beacons“, tagy, a skripty na zbieranie a sledovanie informácií na zlepšenie a analýzu našej služby.

Môžete nariadiť vášmu prehliadaču, aby zakázal všetky cookies alebo aby vám zobrazil, keď sa cookie odošle. Avšak, ak neprijmete cookies, môže sa stať že nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Príklady Cookies, ktoré používame:

 

POUŽÍVANIE DÁT

3D Corporation s.r.o. s.r.o. používa dáta na viacero účelov:

 

UDRŽIAVANIE DÁT

3D Corporation s.r.o. s.r.o. bude udržiavať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné pre účely uvedené v zásadách pre ochranu osobných údajov. Budeme udržiavať a používať vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom tomu, aby sme vyhoveli našim právnym povinnostiam.

3D Corporation s.r.o. s.r.o. bude tiež udržiavať dáta používania pre interné analytické účely. Dáta používania sú často-krát udržiavané kratšie, okrem prípadu, kedy sú tieto dáta používané na zlepšenie bezpečnosti služby alebo vylepšenie funkcionality našej služby, alebo sme právne povinný si tieto dáta ponechať dlhšie.

POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

Môžeme zamestnávať spoločnosti tretích strán a jednotlivcov aby sme uľahčili našu službu, poskytovali službu vo váš prospech a aby nám vedeli asistovať pri analyzovaní toho, ako je naša služba využívaná.

Tieto spoločnosti tretích strán majú prístup k vaším osobným údajom len k využitiu, ktoré sa vykonáva v našom mene a sú povinný nezneužívať tieto dáta na akýkoľvek iný účel.

ANALÝZA

Môžeme používať poskytovateľov tretích strán aby sme mali k dispozícii používanie našej služby, ako napríklad:

 

ZMENY V ZÁSADÁCH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3D Corporation s.r.o.s.r.o. si vyhradzuje zmeniť tieto zásady o ochrane osobných údajov kedykoľvek. O zmene vás budeme informovať na tejto stránke.

KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom zásad o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na:

E-mailom: support@eazi-apps.sk

Cez formulár kontaktujte nás: https://www.eazi-apps.sk/#kontakt

Pomocou tel.č.: +421-905-277-111